ΠΩΣ ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΣΤΗ ΡΟΔΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ Εκτύπωση
blogs - makis
 Το νησί χωρίζεται σε  10 Εκλογικές Περιφέρειες (10 πρώην δήμοι), η κάθε περιφέρεια εκπροσωπείται στο ενιαίο δημοτικό συμβούλιο από καθορισμένο αριθμό δημοτικών συμβούλων. Περιφέρεια Ρόδου (23), Αρχαγγέλου (3), Ατταβύρου (1), Καμείρου (2), Αφάντου (3), Ιαλυσού (4), Καλλιθέας (4), Λίνδου (2), Πεταλούδων (5), Νότιας Ρόδου (2) .
 Τα Τοπικά Διαμερίσματα μετονομάζονται σε α) Δημοτικές Κοινότητες (περισσότεροι απο 1000 κάτοικοι) β) Τοπικές Κοινότητες (λιγότεροι από 1000 κάτοικοι) 
 Σταυροδοσία για το Δημοτικό Συμβούλιο α) (1) σταυρό προτίμησης σε υποψήφιο δ.σ ,όταν η εκλογική περιφέρεια εκλέγει μέχρι (3) δ.σ και (1) σταυρό προτίμησης σε υποψήφιο δ.σ άλλης εκλογικής περιφέρειας. β) μέχρι (3) σταυρούς προτίμησης σε υποψήφιους δ.σ  , όταν η εκλογική περιφέρεια εκλέγει περισσότερους απο (3) δ.σ και ενα σταυρό προτίμησης σε υποψήφιο δ.σ άλλης εκλογικής περιφέρειας .
 Σταυροδοσία για Δημοτική/Τοπική Κοινότητα
α) μέχρι (2) σταυρούς προτίμησης σε υποψήφιους δ.σ  Δημοτικής Κοινότητας β) (1) σταυρό προτίμησης σε υποψήφιο τ.σ Τοπικής Κοινότητας.